BPA giver dig muligheden for at være egen herre

BPA som står for borgerstyret personlig assistance giver borgere, som har en funktionsnedsættelse mulighed for selv at ansætte deres hjælper, som yder personlig og praktisk hjælp til borgeren i hverdagen. På denne måde får du muligheden for at være din egen herre.

Har du ikke helt styr på hele arbejdsgiverrollen har alle borgere med en PBA-ordning i dag lov til at overdrage deres arbejdsgiveransvar til en privat virksomhed. Du kan vælge helt frit mellem alle de private virksomheder, der udbyder denne service. En sådan virksomhed vil tage sig af alle de juridiske og administrative opgaver. Borgeren vil stå som arbejdsleder – han skal blandt andet udarbejde en vagtplan, oplæring, afskedigelse mv. af hjælpere. Der er  private virksomheder, som tilbyder personlig rådgivning til de borgere, som ønsker rådgivning i forbindelse med lederrollen.

Hvem kan få BPA?

Det er ikke alle som kan få BPA. Du skal nemlig have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelsen, som skal være betydelig og varig. Det betyder, at der skal være et omfattende behov for hjælp, som ikke kan dækkes af personlig eller praktisk hjælp. Hvis dette ikke er tilstede, er det ikke muligt at få en BPA. Endvidere skal borgeren kunne fungere som arbejdsgiver. Såfremt du overfører tilskuddet til andre, hvilket kan være virksomheder, der hjælper eller en forening, så skal borgeren selv kunne fungere som arbejdsgiver for hjælperen. Aldersgrænsen for at få en BPA er 18 år, og der er ingen øvre grænse.

Ved BPA bliver tilskuddet udbetalt hver måned. Man skal dog være opmærksom på, at nogle omkostninger dækkes for egen regning. Det kan fx være forsikringer eller løn under sygdom. Såfremt du har overført bevillingen til et privat virksomhed, så udbetales det månedlige tilskud til denne virksomhed. Borgerstyrret Personlig Assistance giver dig muligheden for at være din egen herre og bestemme, hvem der skal være din personlige assistance.